Image Gallery

Free Yogic Healing Workshop at Ekveera High School

Free Yogic Healing Workshop,Gomantak Seva Sangh

Mr Patil with Mr Shammi Kapoor

Free Yogic Healing Workshop by "Rajyog Spiritual Healing & Welfare Trust" on 06/09/2014

Yogic Healing Workshop conducted by Rajyog Spiritual Healing & Welfare Trust on 22-02-2015

Yogic Healing Workshop conducted by Rajyog Spiritual Healing & Welfare Trust on 22-02-2015

Free Yogic Healing Workshop at Jagjeevan Ram Hospital, Mumbai Central

Free Yogic Healing Workshop at Jagjeevan Ram Hospital, Mumbai Central

Free Yogic Healing Workshop for Sthaniya Lokadhikar Samiti,Central Railway

Yogic Healing Workshop conducted by Rajyog Spiritual Healing & Welfare Trust on 22-02-2015

Participants receiving Yog Kriya during the Divine Karma Cleansing workshop

Yog Kriya Session at The Bombay Presidency Radio Club,Mumbai

Yogic Healing Workshop at BARC

Free Yogic Healing Workshop at Sai Dwarka Mai Temple Bandra,Mumbai

Karma Cleansing Workshop

Divine Sanchit Karma Cleansing Workshop on 13th & 14th June,2015

FREE Yogic Healing Workshop for Central Railway Mazdoor Sangh

FREE Yogic Healing Workshop at Badhwar Park , Western Railway

FREE Yogic Healing Workshop at Nirmal Park, Central Railway

Yogic Healing Workshop at BARC, Mumbai

FREE Yogic Healing Workshop at Swami Samarth Math,Vile Parle

Divine Karma Cleansing Workshop

FREE Yogic Healing Workshop organised by Rajyog Spiritual Healing & Welfare Trust on 14-11-2014

Free Divine Karma Cleansing introductory seminar

Free Divine Karma Cleansing introductory seminar

Presstech India Workshop,Kandivali

Yogic Healing Workshop

Yogic Healing Workshop

Yogic Healing Workshop

Yogic Healing Workshop

Yogic Healing Workshop - Agroha Vikas Trust, 24/01/2016

Yogic Healing Workshop - Agroha Vikas Trust, 24/01/2016

Yogic Healing Workshop at The Bombay Presidency Radio Club, Colaba